Fojnički MS&WOOD u akciji uklanjanja ambrozije: Pozivamo građane da uklone ambroziju sa privatnih površina