Digitalna priča o Bijeloj tabiji: Virtuelna šetnja kroz impresivno utvrđenje

Utvrđenje poznato pod nazivom Bijela tabija predstavlja jednu od najimpresivnijih i najvažnijih historijskih lokacija u Sarajevu.

 

Utvrđenje poznato pod nazivom Bijela tabija predstavlja jednu od najimpresivnijih i najvažnijih historijskih lokacija u Sarajevu. Nalazi se na jugoistočnim ivicama nekadašnjeg starog grada, sa pogledom na dolinu Miljacke. Tokom historije imalo je važnu stratešku poziciju.Dio je odbrambenih zidina grada koje su ga nekad okruživale, a sada okružuju gradsko naselje Vratnik. 

Udruženje Digi.ba pripremilo je 4D virtuelnu prezentaciju Bijele tabije koja ima za cilj da predstavi historijski razvoj ovog objekta kroz kombinaciju digitalnih priča i interaktivnih 3D modela Tabije u različitim vremenskim periodima.

Ovi modeli sadrže digitalizirane arheološke nalaze i njihove 3D rekonstrukcije. Trenutno je završena II faza projekta. Kreirano je šest 3D modela pretpostavljenog izgleda Tabije i to: jedan iz srednjovjekovnog perioda, tri iz osmanskog i dva iz austrougarskog perioda. Digitalizirani su odabrani arheološki nalazi sa lokaliteta, koji su dio zbirke Muzeja Sarajeva i kreirane virtuelne rekonstrukcije tih predmeta. Završeni su scenariji za digitalne priče, a projekt je predstavljen javnosti 28. oktobra u Muzeju Sarajeva - Brusa bezistan. 

"U sljedećoj fazi radit ćemo produkciju digitalnih priča o Bijeloj tabiji kroz historiju, te o legendama, događajima i ličnostima vezanim za nju. Kreirane 3D modele ćemo prikazati na internetu u interaktivnoj formi, tako da se će posjetioci moći kroz njih kretati kao u kompjuterskoj igri. Rekonstruisane arheološke nalaze ćemo ubaciti u ta interaktivna okruženja, kako bi posjetioci mogli saznati koji je bio njihov kontekst. U okruženjima će biti moguće pogledati i digitalne priče o pojedinim važnim događajima i ličnostima vezanim za Tabiju", saopćeno je iz Digi.ba.

Projekt će se nastaviti kad se obezbijedi potrebna finansijska podrška, a prve dvije faze su realizirane uz podršku BH Telecoma.

klix.ba

Balkon

Dječija soba

Spavaća soba

Dnevna soba

Virtual Tour

Kuhinja